//

Компютърна графика

    1. Видове компютърна графика

а) векторна графика - изображенията се изграждат от основните геометрични фигури(квадрат, кръг, линия и др.), които се описват с математически формули и уравнения. Такава графика създаваме в MS WORD, Power Point и специализирани програми за векторна графика като - Corel Draw, Adobe Illustrator, Free Hand.
Предимства на векторната графика

Недостатък - не е подходяща за представяне на изображения с фино преливане не цветовете - снимки, кртини и др.

б) растерна графика - изображенията се изграждат от квадратни точки, които се наричат пиксели /pixel/. Те се разполагат в решетка, наречена растер - оттам и името на графиката - растерна

 

Предимства на растерната графика
Недостатъци
подходяща за представяне на изображения с преливащи цветови тонове - При увеличаване на изображението качеството му се влошава пикселите стават по-големи и се виждат - ефект на пикселизация

- Големи файлове

2. Растерна графика

а) пиксел - квадратни точки от които е изградено изображението

б) резолюция /resolution/ - брой пиксели /точки/ на единица дължина - 1 см, 1 инч.

в) единици за измерване на резолюция - dpi /dots per inch - точки на инч/ или ppi /pixel per inch/

Всяко устройство, което възпроизвежда изображения има собствена резолюция - монитор, принтер, скенер.

Затова и различаваме резолюция на изображение и резолюция на устройство. Резолюцията на изображение трябва да е съобразена с тази на устройството с което ще възпроизвеждаме картинката - ако е само за монитор е достатъчна резолюция на изображението 72dpi - например за Интернет, но ако ще го отпечатваме - минимум 200 dpi.

3. Цветност на изображението

Черно-бяло //Black and White/
Сиво /Grayscale/

Цветно - режим RGB
Red(червен), Green(зелен) Blue (син)

1 бит
8 бита
по 8 бита(256 стойности) за всеки цвят 3х8=24 бита
пикселите са или бели или черни
256 степени на сивото
над 16 милиона цвята
RGB - цветно

4. Графични файлови формати

Тъй като изображенията се възпроизвеждат от различни устройства, а размерът на файловете е твърде голям, то съществуват различни начини да се кодират /запишат/ данните и да се намали размера на файла /компресия/. Всичко това налага да се използват различни файлови формати - ние ги виждаме като разширение на файловете

формат Характеристики Цветност Прозрачност Картинка Анимация Използване в Интернет
BMP - битмап - стандартен формат на Windows. Няма компресия, бързо се зареждат над 16 милиона цвята
не
няма
не
GIF Формат с компресия максимум 256 цвята
да
да
TIFF /.tif/ за работа с професионални програми - за отпечатване на дипляни, книги, списания, картички и др. над 16 милиона цвята
стандартно не поддържа
не
не
JPEG /.jpg/ Формат с компресия - много малки файлове над 16 милиона цвята не
не
да
PNG нов формат за Интернет - комбинира характеристики на gif и jpg над 16 милиона цвята прозрачни и полупрозрачни
не
да
PDF
/Portable Documents
Files /
за пренасяне на документи с текст и графика - както векторна, така и растерна         да, файловете се отварят с програмата Acrobat Reader - виж уч. вестник

Проверете знанията си!